Kolejne Spotkanie
1-3 - Czerwiec - 2018
 

Link do Hotelu


Program

1.06.2018 (piątek)

 11.00 Msza Święta w Kolegiacie św. Anny w Krakowie (ul. Św. Anny 11)

 12.00 – 15.00  uroczystości związane z Jubileuszem w Auli Collegium Novum UJ

(ul. Gołębia 24)

 1.      Gaude Mater Polonia (z taśmy)

2.      powitanie przez Prorektora UJ prof. Jacka Popiela

3.      minuta ciszy (Profesorowie, Koleżanki i Koledzy)

4.      odnowienie przysięgi Hipokratesa

5.      B. Małecka – wspomnienia ze studiów i spotkań

6.      wykład okolicznościowy - Prof. Stanisław Waltoś

       7.      wręczenie dyplomów i odznak

8.      wręczenie kwiatów Profesorom

9.      Gaudeamus (z taśmy)

10.  po zakończeniu części oficjalnej okolicznościowy koktajl

 

15.00 pamiątkowa sesja fotograficzna w Collegium Novum i Auli Nowodworskiego

 16.00 – 20.00 indywidualny przejazd do Perły Południa w Rytrze

 20.00 uroczysta kolacja z dyskoteką (wieczorne Polaków rozmowy)

 -----------------------------------------------------------------------------------------

2.06.18 (sobota)

 7.30 – 10.00 śniadanie

 zajęcia w podgrupach, możliwość korzystania z atrakcji hotelu, SPA, spacery i inne

 14.00 – 15.00 obiad w Hotelu Perła Południa

 zajęcia w podgrupach cd

 19.00 kolacja biesiadna w Karczmie Nad Potokiem

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

3.06.2018 (niedziela)

 śniadanie i wyjazd

Do miłego zobaczenia- Bożena Wites, Bogdan Podsiedlik, Tomasz Wolny, Andrzej Matyja